Имате въпроси? Обадете ни се! +359 2 4373501

Нашата мрежа

Мрежа Софтнет обхваща много точки в Югоизточна Европа и BRIC региона чрез нашите директни връзки. Тя значително нараства благодарение на сътрудничеството с нашите доверени партньори и позволява глобална свързаност.

POP-овете на Софтнет са разположени в Германия, Австрия, Словения, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Булгария, Румъния, Македония, Черна гора, Албания, Русия, Китай, Виетнам. Международните ни връзки са свързани директно към опорна мрежа (Tier-1). Нашата основна връзка е мрежата на Sprint.

Дизайна на нашата мрежа позволява голямо покритие на региона. Освен международните връзки имаме свързаност през националните мрежи, които ни дават възможност, да достигне и до по-малки градове. Между всички основни POP-ове ние изграждаме мощни връзки и за по-добра латентност имаме повече от 200 интерконекции през VIX, DE-CIX, SIX и CIX.

 

V državah, kjer poteka SoftNET-ovo omrežje, je prav tako izvedeno nacionalno omrežje za doseganje tudi manjših krajev. Poleg tega smo med vsemi glavnimi vozlišči zagotovili več zmogljivih povezav. Za zagotovitev čimboljše pretočnosti je izvedenih preko 200 medomrežnih povezav na internet stičiščih VIX, DE-CIX, SIX in CIX. Z načinom izvedbe omrežja Vam tako zagotavljamo odlično pokritost  regije.

 

© Copyright 1996-2019, СодтНет, всички права запазени
Проектиране и производство Kabi d.o.o.